Läkargruppen Mölndalsbro

Vårdcentral 031-67 55 50

Vaccination mot kikhosta

Triaxis

Läkargruppen erbjuder vaccination mot kikhosta till alla patienter! Kikhosta är en väldigt smittsam luftvägsinfektion som ger en långvarig och besvärlig hosta.

Boka tid

Nu erbjuder vi tid för Triaxis-vaccination direkt via vår hemsida. Du kan även boka en tid via 1177 eller via telefon (under våra öppettider)

Vaccination för gravida

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot kikhosta för alla gravida från graviditetsvecka 16. Vaccination mot kikhosta rekommenderas vid varje graviditet, oavsett tidsintervall från eventuella tidigare påfyllnadsdoser innan graviditet.

Vaccinationen bör ske minst två veckor före beräknat förlossningsdatum, men helst tidigare för att vaccinationen ska hinna ge skydd om barnet föds för tidigt.

Från och med den 17 mars så är vaccin mot kikhosta gratis för alla som är gravida i vecka 16 eller senare. Vi erbjuder vaccinet Triaxis.