Läkargruppen Mölndalsbro

Vårdcentral 031-67 55 50

BVC

Att få barn är en stor förändring i livet! Alla barn behöver en bra start. På vår BVC får du stöd och råd i din föräldraroll under de första åren. Vi hjälper er med allt som rör barnets hälsa till hur man förhåller sig till olika vardagsproblem.

Vår barnavårdcentral

På vår BVC får du stöd och råd i din föräldraroll under de första åren. Vi tillämpar ett familjecentrerat arbetssätt, vilket innebär en samverkan mellan mödravård, förskola och familjeomsorg.

Vi finns här för att stötta er i föräldrarollen och ge råd och stöd i frågor som gäller ditt barns fysiska, psykiska och sociala utveckling från 0 till 6år.

På BVC följer vi:

  • Tillväxtundersökningar. Fysisk, psykisk och social utveckling.
  • Vaccinationer
  • Amningsråd.
  • Kostråd.
  • Råd om sömn.
  • Stöd i föräldrarollen.
 

Här arbetar BVC läkare och barnsjuksköterskor i barnhälsovård.

På en BVC-mottagning arbetar BHV-sköterskor och läkare med särskild kunskap om barnets hälsa och utveckling. 2 gånger per halvår kommer barnläkare från specialistmedicin för barn och ungdom till vår mottagning.

På BVC är alla besök gratis.

Barnavårdscentralen är en del av vårdcentralen. Om barnet blir sjukt, eller skadar sig skall du i första hand vända dig till vårdcentralen.

Om barnet är sjukt och ni har en bokad tid på BVC är det viktigt att ni inte kommer till mottagningen utan ringer till våra BVC-sköterskor för att få råd om eventuell ombokning av tid.

Från och med den 1/6-2023 så rapporterar vår BVC till BHVQ: https://bhvq.se/.

Barn HLR

Vi erbjuder nu utbildning i HLR och luftvägsstopp för alla föräldrar vars barn är listade på Distriktsläkarna Mölndal BVC, Distriktsläkarna Kviberg BVC eller Läkargruppen Mölndalsbro BVC.

Kursen hålls i lokaler på BVC Läkargruppen Mölndalsbro, Brogatan 9 i Mölndal. Vi ser gärna att ni lämnar barnen hemma för att ni ska få ut så mycket som möjligt av kursen. Kursen tar ca 1,5 timme. Kursen innefattar både teori och praktisk träning på dockor.

OBS! Boka i ditt barns personnummer. Ni behöver inte meddela om ni är en eller två vårdnadshavare som kommer till kursen.

Vaccination mot kikhosta

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot kikhosta för alla gravida från graviditetsvecka 16. Vaccination mot kikhosta rekommenderas vid varje graviditet, oavsett tidsintervall från eventuella tidigare påfyllnadsdoser innan graviditet.

Vaccinationen bör ske minst två veckor före beräknat förlossningsdatum, men helst tidigare för att vaccinationen ska hinna ge skydd om barnet föds för tidigt.

Från och med den 17 mars 2023 så är vaccin mot kikhosta gratis för alla som är gravida i vecka 16 eller senare. Vi erbjuder vaccinet Triaxis.

Öppettider

Bli givare av bröstmjölk

Välkommen som givare av bröstmjölk!

Har du mer mjölk än vad ditt barn behöver? Under perioden efter förlossningen fram tills ditt barn är tre månader kan du sälja den till Modersmjölkcentralen.

  • Mjölken används till för tidigt födda och sjuka nyfödda barn.
  • Du som blivit godkänd givare kan lämna in mjölken på Läkargruppens BVC

Vid livshotande tillstånd ska du alltid ringa 112.