Läkargruppen Mölndalsbro

Vårdcentral 031-67 55 50

Astma / KOL-mottagning

Astma/KOL-
mottagning

Välkommen till vår astma/KOL-mottagning!

På Läkargruppen Mölndals Bro har vi möjlighet att erbjuda Dig att göra en spirometriunderökning som är ett lungfunktionstest. Denna görs för att diagnostisera olika lungsjukdomar såsom kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma men även för att följa sjukdomsförlopp samt utvärdera nyttan av olika behandlingar.

Läkare ordinerar undersökningen som sedan utförs av astma/kol sköterskan. Utifrån resultatet lägger vi sedan upp en strategi tillsammans med Dig för behandling och uppföljning.

Till Läkargruppens astma/KOL-mottagning kan du vända dig för att få hjälp med bland annat:
Spirometri (andningsprov)
Patientutbildning angående astma/KOL
Genomgång av inhalationsteknik
Stöd om du vill sluta röka

Information & tidsbokning

Välkommen att boka tid till Läkargruppens astma/KOL-sköterska. Skicka ett meddelande via 1177 eller ring mottagningen för tidsbokning.