Läkargruppen Mölndalsbro

Vårdcentral 031-67 55 50

Kontakta oss

Vid patientrelaterade ärenden ber vi att få hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster för kontakt på ett säkert sätt. Det går naturligtvis också bra att ringa oss. 

Om du vill lämna synpunkter eller klagomål beträffande den vård du får, går det bra att skriva brev eller använda vår infomejl.

Kontakta oss

Vid patientrelaterade ärenden ber vi att få hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster för kontakt på ett säkert sätt. Det går naturligtvis också bra att ringa oss. 

Om du vill lämna synpunkter eller klagomål beträffande den vård du får, går det bra att skriva brev eller använda vår infomejl.

Kontakta oss

Kontaktinformation

E-post