Läkargruppen Mölndalsbro

Vårdcentral 031-67 55 50

Läkargruppen Mölndalsbro

Läkargruppen Mölndalsbro har funnits sedan 1970-talet och är en väl etablerad mottagning belägen mitt i Mölndals Centrum. Vi bedriver primärvård inom vårdval Primärvård Västra Götalandsregionen och har just nu drygt 8000 listade patienter. 

Vårt mål är att bedriva primärvård med en hög medicinsk kvalitet och kompetens samt kontinuitet. Vi strävar efter att alla våra patienter skall ha en fast, namngiven patientansvarig läkare som man alltid kan vända sig till för att få hjälp. 

Om Distriktsläkarna och Läkargruppen

”God vård när du behöver det!”

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att få hjälp. Du ska känna dig välkommen och vara väl omhändertagen. Vi är ett starkt team och alla våra medarbetare brinner för att du ska få god vård med bra bemötande och kontinuitet.

Patientomdömen

I de årliga patientenkäter som utförs av Sveriges Kommuner och Landsting har vi ofta legat i topp både i Göteborg och i Mölndal. Vi har flera gånger kommit på första plats både i Östra Göteborg och Mölndals kommun. Goda betyg från våra patienter gör oss både oerhört stolta och glada!

Organisation

Distriktsläkarna och Läkargruppen bedriver primärvård inom Vårdval Vårdcentral i Västra Götalandsregionen. Verksamheten bedrivs via Distriktsläkarna i Västra Götaland AB och Läkargruppen Mölndalsbro KB.

Verksamheten ägs och drivs av tre läkare som alla arbetar i verksamheten.

Våra Vårdcentraler och BVC

I verksamheten ingår följande tre Vårdcentraler och Barnavårdscentraler.

Läkargruppen Mölndalsbro, en anrik vårdcentral som har funnits sedan 1970-talet och är en väletablerad mottagning belägen mitt i Mölndals Centrum.

Distriktsläkarna Kviberg startade 2018 och finns vid Bellevuerondellen i Kviberg Göteborg samt i nära anliggande lokaler i Lafayette-huset.

Distriktsläkarna Mölndal startade 2020 och finns i två intilliggande lokaler på Jungfruplatsen i Mölndal.

2024 har vi tillsammans totalt cirka 22 500 listade patienter och cirka 70 anställda.

Vi hälsar nya patienter varmt välkomna att lista sig hos oss!

Verksamhetsidé

Distriktsläkarnas och Läkargruppens verksamhetsidé bygger på att vi som en organisation ledd av specialistläkare i allmänmedicin med gedigen erfarenhet av primärvård kan leverera en högkvalitativ sjukvård på lika villkor för hela befolkningen. Vi driver primärvårdsverksamhet med fokus på hög medicinsk kvalitet, respektfullt bemötande och god tillgänglighet.

Distriktsläkarna anser att våra anställda är vår viktigaste resurs och vi kommer att verka för en god arbetsmiljö och ta tillvara vår personals olika kompetenser på bästa sätt. Vårt mål är att vara en vårdgivare som inger stort förtroende hos befolkningen och en arbetsgivare som kan erbjuda en arbetsplats där de anställda känner arbetsglädje och delaktighet.

Distriktsläkarna Kviberg Personal
Distriktsläkarna Mölndal Personal
Läkargruppen Mölndalsbro Personal

Öppet & telefontider

Måndag
07.45 – 17.00
Tisdag
07.45 – 17.00
Onsdag
07.45 – 17.00
Torsdag
07:45 – 17.00
Fredag
07.45 – 15:45

Kontakt

031 - 67 55 50

Verksamhetschef

Helene Warnborg

Ägare och styrelse

Doctorum Ab är gemensamt moderbolag för Distriktsläkarna Mölndal, Distriktsläkarna Kviberg och Läkargruppen Mölndalsbro.

Styrelsen består av Kristian Liff, John Wulcan och Cornel Popa (VD).

Ytterligare information om oss finns på Allabolag.se.

Läkargruppen Mölndalsbro samarbetar även med följande register:

Nationella Diabetesregistret: för bättre diabetesvård.

Nationella Registret för Smärtrehabilitering.

Luftvägsregistret, för patienter med astma och KOL.

Svenska Demensregistret.