Läkargruppen Mölndalsbro

Vårdcentral 031-67 55 50

Äldremottagning

Till Läkargruppens äldremottagning kan du vända dig för att få hjälp med bland annat:

Hälsosamtal
Rådgivning
Inkontinensrådgivning och rådgivning vid oro för egen eller annans hälsa/sjukdom
Hembesök
För dig som inte kan ta dig till vårdcentralen
Fallförbyggande arbete
För bättre balans
Minnestest
Läkemedelsgenomgång
"Sköra äldre"
Uppföljning av läkarbesök
SIP
Samordnad Individuell Vårdplanering Vi erbjuder samverkan och planeringsmöten, för att kunna ta ett helhetsgrepp om patientens behov av vård och omsorg.
Inkontinensrådgivning
.

Information

För dig som fyllt 75 år finns möjlighet att boka tid till Läkargruppens äldremottagning. På vår äldremottagning arbetar distriktssköterskor samt demenssköterska i nära samarbete med läkare. Vi samarbetar även med hemsjukvården och hemtjänsten.

Läkargruppens äldresköterskor välkomnar patienter med ett stort leende