Läkargruppen Mölndalsbro

Vårdcentral 031-67 55 50

Vi vill informera att från 1 april gäller nya patientavgifter och gränser för högkostnadsskyddet i Västra Götaland.

Läkarbesök listad 200 kr
Läkarbesök olistad 300 kr
Telefonkontakt med läkare 160 kr (gäller ej vid enbart besked om provsvar eller svar på undersökningar)
Digitalt läkarbesök (videokontakt) 200 kr
Digital kontakt med läkare via chat där frågeställningar och bedömningar sker 160 kr

Sjuksköterskebesök är samma som tidigare 50 kr (avgiftsfritt under 18 år och över 85 år)
Sjuksköterskebesök olistad 100 kr
Telefonkontakt sjuksköterska 40 kr
Digitalt besök (videokontakt) 50 kr

Psykolog 50 kr
Telefonkontakt psykolog 40 kr
Digitalt besök (videokontakt) 50 kr

Högkostnadsskyddet går upp till 1400 kr.

För mer information se 1177.se Patientavgifter i Västra Götaland